Działki budowlane k. Barczewa

działka budowlana • na sprzedaż • Barczewo • Rejczuchy

105 000  • 1889 
56 zł za m2

 Kontakt

Oferuję na sprzedaż działki przy granicy Barczewa o powierzchni 1889 m2 przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Działki znajdują się w obrębie Rejczuchy w gminie Barczewo, przylegają do granicy miasta Barczewa. Znajdują się w spokojnej okolicy, w najbliższym otoczeniu łąki, pola, rzeka oraz osiedle domków w zabudowie jednorodzinnej. 2 km do drogi krajowej nr 16, ok. 10 km do obwodnicy Olsztyna. Działki znajdują się niecałe 100 m od rzeki Kiermas, a w promieniu 2,5 km znajdują się trzy jeziora: Kiermas, Umląg oraz Orzyc.

Podana cena, tj. 105 000 zł dotyczy działki 13/15 o powierzchni 1889 m2, druga działka 13/16 ofertowana jest w cenie 95 000 zł

Dojazd do działek to ok. 150 m gruntową drogą gminną do ulicy Granicznej w Barczewie.

Media:
- prąd - w drodze przy działce
- woda - wodociąg w sąsiedztwie działki (w drodze)
- kanalizacja - gminna w sąsiedztwie działki (w drodze)

Najważniejsze zapisy z decyzji o warunkach zabudowy:

Rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi
przyłączami do sieci infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu działki,
Dopuszcza się budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Usytuowanie budynku: główną kalenicą budynku w przybliżeniu prostopadle lub równolegle do linii
rozgraniczającej z drogą o nr ew. 13/2.
Maksymalna wysokość do okapu głównej połaci dachowej: maks. 6,0 m od poziomu terenu przy
głównym wejściu do budynku do okapu głównej połaci dachowej.
Dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: maks. 0,6 m od poziomu terenu
przy głównym wejściu do budynku.
Dopuszczalna maksymalna wysokość budynku: maks. 10,0 m od poziomu terenu przy głównym
wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy.
Dopuszczalna ilość kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe.
Dopuszczalne rodzaje dachów dla głównej połaci dachowej: dachy strome, dwuspadowe
o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych z możliwością stosowania kombinacji dachów
dwuspadowych.
Dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównej połaci dachowej: w przedziale 35 stopni - 45 stopni.
Dopuszcza się realizację naczółków, kukułek, lukarn oraz okien połaciowych doświetlających
poddasze.
Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: maks. 19,0 m.
Kolorystyka i materiały w elewacji: dopuszcza się stosowanie tynków w kolorach od białego do
jasnych pasteli.
Pokrycie dachów: dachówka lub materiały dachówko podobne w kołorze ceglastej czerwieni.
Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki: min. 70/100.
Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki: maks. 11/100.

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci energetycznej na warunkach określonych przez
dysponenta sieci.
Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej na warunkach określonych przez dysponenta, a do czasu
technicznej możliwości podłączenia budynku do sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie
w wodę z projektowanego ujęcia indywidualnego do 30,0 m głębokości i maksymalnym poborze do
5,0 m3” na dobę.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych: do sieci kanalizacyjnej na warunkach określonych przez
dysponenta sieci. 
Do czasu uzyskania technicznych możliwości podłączenia budynku do sieci
kanalizacyjnej
  • od kiedy dostępna: 2019-11-23
  • powierzchnia: 1889 m2
  • kształt działki: prostokąt
  • ogrodzenie: nie ogrodzona
  • dojazd: polny
  • media: kanalizacja, prąd, woda
  • data ostatniej aktualizacji: 8 Grudzień 2020


Dane kontaktowe

Orkana13.pl Nieruchomości

ul. Władysława Orkana 13 10-012 Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie

tel: +48 89 535 25 96