Działka budowlana w Gąsiorowie, w gminie Purda

działka budowlana • na sprzedaż • Gąsiorowo

298 000  • 2428 
123 zł za m2

 Kontakt

Działka budowlana o powierzchni 2428 m2, położona na obszarze chronionego krajobrazu, w bliskim sąsiedztwie 2 dużych jezior, w miejscowości Gąsiorowo, w południowej części Warmii. 
Teren działki objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczenie w planie - 3MN). 
Zgodnie z zapisami planu, zasady obsługi infrastruktury technicznej są następujące: 
- zaopatrzenie w wodę - docelowo z wodociągu gminnego, a do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia; 
- odprowadzenie ścieków sanitarnych - docelowo do gminnej oczyszczalni ścieków, a do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do atestowanych bezodpływowych zbiorników (szambo); 
- nie przewiduje się zaopatrzenia w gaz; 
- zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem paliw węglopochodnych’ 
- zaopatrzenie w energię elektryczną - na warunkach dysponenta sieci, przy czym sieć energetyczna doprowadzona jest już do szafki złączeniowo-pomiarowej zlokalizowanej w sąsiedztwie działki. 

Zgodnie z planem, warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu są następujące:
- max wysokość zabudowy budynku mieszkalnego - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe (nie więcej niż 9,5 m); 
- max szerokość elewacji frontowej - nie więcej niż 16 m; 
- dachy dwu- lub wielospadowe (35 do 45 stopni), kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w kolorach czerwieni; 
- stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki - nie większy niż 0,25; 
- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 70% pow. działki. 

Działka posiada kształt zbliżony do trapezu o wymiarach: dłuższe boki - ok 54 m i ok 68 m, krótsze boki - ok 35 m (od strony drogi) i ok 47,5 m. 

Nieruchomość położona jest w odległości ok 3 km od miejscowości Giławy. 
Najbliższe jeziora: jez. Gąsiorowskie - w odległości ok 500 m od działki oraz Jez. Giławy - ok 250 m od działki. 

Pośrednik Grażyna Czaplicka, numer licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości - 4798, biuro nieruchomości Orkana13.pl Nieruchomości Olsztyn. 
W pozyskaniu kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości polecamy pośrednictwo KMR - lokalnej firmy z 24 letnim doświadczeniem.
  • od kiedy dostępna: 2024-03-21
  • powierzchnia: 2428 m2
  • kształt działki: zbliżony do trapezu
  • ogrodzenie: nie ogrodzona
  • dojazd: asfaltowy
  • poziom hałasu: cicho
  • okolica: autobus, las, nad wodą, niska zabudowa, poczta, sklep spożywczy, spokojna okolica, wieś
  • data dodania: 21 Marzec 2024
  • data ostatniej aktualizacji: 11 Kwiecień 2024


Dane kontaktowe

Logo agencji

Orkana13.pl Nieruchomości

ul. Władysława Orkana 13 10-012 Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie

tel: +48 604 497 473

numer licencji: 4798